یعنی ,زندگی ,باشند ,است، ,معلم ,داشته ,نداشته باشند ,باشند یعنی ,درست است، ,داشته باشند ,آنها نیست،

7 ویژگی‌دانش آموزان معلم موفق، بر گرفته از سخنرانی استاد ملکیان در روز معلم

۱. دانش آموز معلم موفق دارای زندگی اصیل می باشند و نه عاریتی.( هیچ میراثی ننگین تر از میراث در عقیده نیست) زندگی عاریتی یعنی زندگی به گونه ای که دیگران دوست دارند و نه به گونه ای که مقتضای فهم و دریافت شخصی فرد باشد.
ویژگی های زندگی اصیل. ۱. زندگی و انجام کار با دلیل به باور سقراط. ۲ . زندگی غیر تقلیدی، به باور مولوی . ۳ . فکر کن در خلاء زندگی می کنی و کسی وجود ندارد، بلکه فقط خودت، خواسته هایت را معیار ارزیابی خود قرار بده!
۲:  نارسیست یا خود شیفته نباشند. بدین معنی که فکر نکنند هر آنچه که مال آنها است، خوب است و هر آنچه که مال آنها نیست بد است. به عبارتی خودشیفتگان فکر می کنند هر آنچه که مال خودشان است، چون مال خودشان است، خوب و چیزی که مال آنها نیست، چون مال آنها نیست، بد است.
۳: پیش داوری نداشته باشند. یعنی داوری در باره چیزی، پیش از آنکه در مورد آن چیزی بدانند و یا با آن برخورد کرده باشند.
۴: جزم و جمود نداشته باشند، بدین معنی که خودشان را کر نکرده باشند و بگویند من دیگر انتخاب خودم را کردم؛ یعنی نگویند که من راه خودم را برای همیشه انتخاب کرده ام، بلکه بگویتد تا اینجا فکر می کنم این راه درسته، اما به محض اینکه فهمیدم راه دیگری درست است، بدون معطلی از این راه دست می کشم و راه دیگر را   خواهم رفت. باز باز باشند؛ یعنی از هر عقیده ای تا زمانی که فکر می کند درست است، حمایت می کنند.( فکر نه زمان دارد و نه مکان و از آنجا که مکان ندارد، شرقی و غربی در مورد آن صادق نیست و از آنجا که زمان ندارد نو وکهنه بودن در مورد آن موضوعیت ندارد. به همین علت فکر اگر مطابق با واقع باشد، فارغ از خاستگاه مکانی و زمانی، آن را می پذیریم)
۵: اهل مدارا باشند: کسانی اهل مدارا هستند که می توانند با کسانی هم که با آنها مخالف هستند برخورد و زندگی انسانی داشته باشند. یعنی نسبت با آدمهای‌مخالف، روحیه احسان و عدالت داشته باشیم. (مدارا یعنی عدالت، احسان و محبت بی حد و مرز)
۶: تعصب نداشته باشند. مراد از تعصب یعنی وفاداری به یک شخص ولو اینکه نوسان داشته باشد. یعنی به یک شخص عقد اخوت نبستن و فقط تا زمانی که فرد دارای ویژگی های خاص باشد از او حمایت کردن و نه تا همیشه.  به عبارتی مراد از تعصب نداشتن یعنی مطابق با تشخیص عمل کردن. شعار فرد غیر متعصب این است: حرف مرد لزوما همیشه یکی نیست.
۷: خرافه نپذیرند. خرافه های ناسیونالیستی و مذهبی  نپذیرند و برای هر چیزی دلیل داشته باشند.

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : پنجره ای رو به خورشید
برچسب ها : یعنی ,زندگی ,باشند ,است، ,معلم ,داشته ,نداشته باشند ,باشند یعنی ,درست است، ,داشته باشند ,آنها نیست،
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : 7 ویژگی‌دانش آموزان معلم موفق